Bereken uw netto kinderopvangbijdrage per maand

KinderopvangToeslagTabel 2022, wat wordt uw eigen bijdrage?

De vergoeding die u krijgt, de kinderopvangtoeslag, is gebaseerd op uw (geschatte) jaarinkomen. De bedragen waarop u recht hebt staan in de KinderopvangToeslagTabel. In deze toeslagtabel vindt u terug op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt voor het eerste kind, maar ook voor het tweede en een volgend kind. Uw aanvraag voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op een voorlopige inschatting van uw inkomen in 2022. Als later blijkt dat uw inkomen hoger was, kan dat betekenen dat een deel van deze subsidie moet worden terugbetaald. De vergoeding en eigen bijdrage voor de kinderopvang kunnen elke maand worden berekend op basis van de geleverde uren aan kinderopvang. De inkomensklassen die worden onderscheiden zijn geïndexeerd ten opzichte van 2021. De KinderopvangToeslagTabel 2022 is als volgt.

Maximum uurprijs dagopvang

De maximum uurprijs voor dagopvang bedrag € 8,50 vanaf 1 januari 2022.

De KinderopvangToeslagTabel 2022 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van kinderopvang 2022 kunt u hieronder downloaden.

Villa Rekentool
Tabel kinderopvangtoeslag 2022
Tarievenlijst 2022

Berekening van de kinderopvangtoeslag

Hier vindt u de rekentool van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Dien uw rekeningen altijd op tijd in

U kunt het beste uw rekeningen van kinderopvang in 2021 niet te lang bewaren. Er wordt immers alleen uitbetaald vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden ervoor. Een aanvraag in juli 2021 voor uw rekeningen vanaf januari betekent dus dat de maanden tot 1 april 2021 verloren kunnen gaan en niet meer worden uitbetaald door de Belastingdienst. Een aanvraag uit een eerder jaar loopt door, als u nog aan de voorwaarden voldoet.

U kunt via deze link een afspraak maken voor een rondleiding.

Wij heten u van harte welkom bij kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag!