FAQ items aan het laden...

Villa Valentijn, knus, persoonlijk en duurzaam

Home2021-12-07T15:30:21+01:00

Onze visie op de kinderopvang

Villa Valentijn Den Haag (eerste kinderdagverblijf in het Statenkwartier) vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Huiselijk en knus met een persoonlijke aanpak voor ouder en kind. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een “zelfstandige” peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn Den Haag het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerkster kan nooit de ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de pedagogisch medewerkster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen pedagogisch medewerkster en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn Den Haag, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Den Haag het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg draagt dat iedere groep een vaste pedagogisch medewerkster heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld.

Biologische voeding en Wasbare luiers

Wij hebben gekozen voor 90% biologische voeding.

Tevens is Villa Valentijn Den Haag op dit moment een van de weinige kinderdagverblijven in Nederland die gekozen hebben voor het verduurzamen d.m.v. wasbare luiers. Zie hier een informatiefilmpje van wasbare luiers.

Dat levert niet alleen minder afval op, maar peuters worden er ook eerder zindelijk door.

Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Advies nodig?

Villa Valentijn Den Haag helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90

Ga naar de bovenkant