cVQ-slide01.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag
homepage.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag
s3J-home2.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag
home.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

  Onze visie op kinderopvang

Villa Valentijn Den Haag vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een "zelfstandige" peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn Den Haag het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de groepsleidster. De groepsleidster kan nooit de ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de groepsleidster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen groepsleidster en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn Den Haag, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Den Haag het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg draagt dat iedere groep een vaste groepsleidster heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld.

 

  Doelstelling

Villa Valentijn Den Haag heeft vanuit het bovenstaande de volgende pedagogische doelstelling geformuleerd:

“Het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen, door deskundige beroepskrachten in het verlengde en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu in een passende omgeving, gericht op een optimale ontwikkeling van het kind, door middel van spel- en contactmogelijkheden in een groepsverband van verantwoorde omvang, waarbij de door de ouders/verzorgers geformuleerde uitgangspunten zoveel mogelijk worden nagestreefd”.

 

  Horizontale groepen

Wij werken horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd:

3 mnd. - 1 jaar (Roze groep)
1 - 2 jaar (Gele groep)
2 - 3 jaar (Turquoise groep)
3 - 4 jaar (Rode groep)

Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.

Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 Koningsviering

Dit jaar willen wij op donderdag 25 april Koningsdag vieren op Villa Valentijn Den Haag.

Lees verder...

 Paaslunch 15 april t/m 18 april

Vanaf 15 april tot en met 18 april zullen we bij Villa Valentijn weer een gezellige Paaslunch organiseren.

Lees verder...

zhv-markiezen_frankenslag.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

Frankenslag 145 in Den Haag

 Goede Vrijdag

19 april 2019

Goede Vrijdag 19 april zijn wij gesloten.

Lees verder...

 2e Paasdag

22 april 2019

Maandag 22 april 2e Paasdag zijn wij gesloten.

Lees verder...

 Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag