Brandmeld-/ontruimingsinstallatie en noodverlichting

Villa Valentijn Den Haag heeft een vergunning van de brandweer. Dit betekent dat aan alle brandveiligheidseisen van de brandweer wordt voldaan.

Er is een directe aansluiting op het Openbaar Brandmeldsysteem van de brandweer dat bij rookontwikkeling of brand direct in werking treedt. Er is een ontruimingsplan opgesteld waarin duidelijk vermeld staat wat te doen in geval van brand.

Jaarlijks wordt er een brandoefening gehouden. Het ontruimingsplan is een vast agendapunt voor het maandelijks te houden teamoverleg.

In 2017 is de gehele brandmeld-/ontruimingsinstallatie volledig vernieuwd en tevens is het aangevuld met noodverlichting.

Hier vindt u het Inspectiecertificaat deze inspectie wordt jaarlijks uitgevoerd en dit jaar heeft het plaatsgevonden op 20 juli 2021.

Brandveiligheidsonderzoek

Tevens vindt u het Inspectierapport Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie die op 20 juli 2021 heeft plaatsgevonden.

Veiligheid

De leiding van Villa Valentijn Den Haag is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle panden. Het pand is niet alleen beveiligd voor inbraak- en brandbeveiliging. We zijn extra beveiligd middels camerabewaking.

Gezondheids- en Veiligheidsrisico-inventarisatie

Ieder jaar wordt het beleid inzake veiligheid en gezondheid in de vorm van een risico- en veiligheidsinventarisatieplan getoetst. Iedere groep wordt weer kritisch bekeken op eventuele risico’s op gezondheids- en veiligheidsgebied. Daarna geven we deze gezondheids- en veiligheidsrisico-inventarisatie ter beoordeling van de Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag.

Eerste hulp bij ongelukken wordt gegeven door de leidsters die hiertoe een EHBO-diploma hebben gehaald. Op iedere verdieping is een EHBO-doos aanwezig die regelmatig op volledigheid wordt gecontroleerd. Tevens heeft het vaste personeel van Villa Valentijn Den Haag een BHV-diploma.

Hygiëne

De hygiënische voorschriften van de GGD worden door Villa Valentijn Den Haag in acht genomen. De leiding is verantwoordelijk voor de hygiëne van het pand. De groepsleidsters zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne binnen hun eigen groep. Wanneer ouders klachten of wensen hebben ten aanzien van de hygiëne, veiligheid of inrichting, kunnen zij zich wenden tot de leiding.

Brandoefening 18 februari 2020

Op 18 februari hebben we een brandoefening gehad bij Villa Valentijn Den Haag. K. Riesmeijer (beheerder brandmeldinstallatie) heeft het brandmeldsysteem in test gezet middels de OMS dienst.

De handbrandmelder 1e verdieping is ingedrukt en het alarm ging af.

De lampen in de gangen heeft K. Riesmeijer uit gedaan en heeft geholpen met de roze en gele groep te ontruimen. De telefoons hebben we meegenomen naar buiten. En de lampen uitgedaan.

Medewerker Loubna Zeggoud is bij de kinderen van roze en geel buiten gebleven terwijl K. Riesmeijer het pand verder heeft ontruimd.

De groepen turquoise en rood waren al naar buiten aan het gaan middels de brandtrap. Ze hadden de lampen al uitgedaan en hun telefoons mee.

De kinderen zijn goed begeleid van de brandtrap. Er stond 1 medewerker beneden aan de trap, 1 halverwege en 1 boven. Dit was een heel goed systeem.

De kinderen zijn allemaal op de houten bank gaan zitten.

K. Riesmeijer heeft de verdere procedure gevolgd om alle ruimtes te controleren.

Er was verder niemand in het pand achtergebleven.

Begin ontruiming : 9.30
Einde ontruiming : 9.33.

De medewerkers en kinderen zijn tijdens de gehele oefening rustig gebleven.

K. Riesmeijer heeft de handbrandmelder weer in de gewone stand gezet. En het systeem hersteld volgens de richtlijnen.