Villa Valentijn Den Haag heeft gekozen voor horizontale stamgroepen en heeft 44 dagopvangplaatsen beschikbaar en bestaat uit vier stamgroepen:

  • Roze groep 3 – 12 maanden (8 kinderen)
  • Gele groep 1 – 2 jaar (10 kinderen)
  • Turquoise groep 2 – 3 jaar (12 kinderen)
  • Rode groep 3 – 4 jaar (14 kinderen)

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één stamgroep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend, waarbij naar boven kan worden afgerond. Indien conform de leidster-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

Er zijn standaard twee leidsters per stamgroep ingeroosterd, behalve op momenten dat het kindertal één leidster rechtvaardigt. Wij houden ons aan de Rekentool van de Rijksoverheid.

De reden om voor horizontale opvang in deze vorm te kiezen is dat deze indeling goed aansluit bij de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind. Iedere groep heeft dus zijn eigen ontwikkelingsniveau en de verschillende groepen volgen elkaar op.

Deze indeling geeft de groepsleidster de kans om één op één de ontwikkeling gericht programma te verzorgen. Bovendien is de inrichting van de groepen (speelgoed, meubelen) specifiek op de desbetreffende ontwikkelingsfase gericht.

Let op

Wij werken zoveel mogelijk horizontaal, echter soms laat het kinderaantal het niet toe en zijn we genoodzaakt af te wijken en tot samenvoegen van de stamgroepen over te gaan. Dus verticaal te werken. Dit gebeurd op dit moment structureel op woensdag en vrijdag. De Roze- en de Gele groep worden dan samengevoegd en de stamgroep Roze zal dan gesloten zijn. De Turquoise- en Rode groep worden ook samengevoegd en de stamgroep Turquoise groep zal dan gesloten zijn.
De kinderen kunnen voor activiteiten naar een andere stamgroepruimte geplaatst worden. Dit geldt ook tijdens de slaapuurtjes. Uiteraard zal er ten alle tijden gelet worden op de leidster-/kind ratio (Rekentool).

Tijdens het openen en sluiten is er sprake van een open deurenbeleid en zullen de kinderen eerst tezamen met kinderen uit een andere stamgroep verzameld worden, teneinde om 8.00 uur de groepen weer te splitsen. Dit geldt ook aan het einde van de dag. Dan worden de kinderen in een andere stamgroep verzameld teneinde opgehaald te worden.

Wij behouden ons het recht voor, dat de leeftijden iets kunnen afwijken, daarbij de Wet niet uit het oog verliezend. De overgang van de ene naar de andere groep zal volgens leeftijd, maar echter ook volgens plaatsingsmogelijkheid gaan. Het kan dus zijn dat uw kind 3 maanden eerder of later doorstroomt naar de volgende groep.