Villa Valentijn Den Haag volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van persoonsgegevens die tot personen herleidbaar is.