Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag

Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag bestaat uit een groepje ouders dat zich vrijwillig inzet voor de belangen van ouder én kind, en streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van de opvang. De Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag is op de hoogte van (heeft kennisgenomen van) de algemene wet- en regelgeving in de kinderopvang en adviseert de directie van Villa Valentijn Den Haag bij het ontwikkelen, toetsen en evalueren van het beleid. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Pedagogisch beleid
  • Veiligheid en gezondheid
  • Voeding en hygiëne
  • Ziekte
  • Inspecties en controles
  • Klantvriendelijkheid
  • Communicatie

Daarnaast vervult de Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag een controlerende rol als het gaat om inspecties (via risico-inventarisatieanalyse), reglementen en huisregels.

Vergaderingen oudercommissie

De Oudercommissie vergadert in principe vier keer per jaar over het functioneren van de opvang. De goedgekeurde notulen zijn voor alle ouders op aanvraag verkrijgbaar.

Samenstelling Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de zittende oudercommissie. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Villa Valentijn Den Haag (of twee jaar).

Contactgegevens

De oudercommissie is bereikbaar via oudercommissievillad@villavalentijn.nl.

Waarvoor kunnen ouders bij de oudercommissie terecht?

De oudercommissie Villa Valentijn Den Haag staat open voor alle suggesties van ouders die leiden tot het optimaal functioneren van Villa Valentijn Den Haag. In het geval van persoonlijke opmerkingen/klachten verzoeken we ouders eerst contact op te nemen met de directie t.w.: Annemieke Blansjaar-van Santen. Ouders of verzorgers die willen meedenken over de kwaliteit van de kinderopvang en/of hun deskundigheid willen inzetten, nodigen we uit contact op te nemen met de voorzitter van de Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag.