Roze groep (3 mnd. – 1 jaar)

In de Roze groep staan rust, warmte, veiligheid en geborgenheid voorop. Vanuit dit klimaat worden baby’s in hun ontwikkeling gestimuleerd onder meer door middel van het gebruik van speelgoed met verschillende vormen, kleuren en materialen. Het grootste gedeelte van de dag wordt gebruik gemaakt van het speelkleed waarop de baby’s zich vrij kunnen bewegen.
Op de baby groep wordt het dagritme van thuis overgenomen. Wij bieden opvang aan baby’s vanaf minimaal 12 weken. De reden hiervoor is dat een baby jonger dan 12 weken nog onvoldoende eigen veiligheid en stabiliteit heeft ontwikkeld waardoor het een kwetsbaardere positie inneemt binnen de groep. Villa Valentijn biedt moeders indien noodzakelijk de mogelijkheid om borstvoeding te geven aan hun kind.

Gele groep (1 – 2 jaar)

Op de gele groep verandert het dagritme door veranderingen in slaapbehoefte en een overgang in het voedingspatroon. Het uiteindelijke ritme en de ontwikkeling die een kind doorloopt tot ongeveer 2 jaar sluit aan bij dat van de peutergroepen.
De basis van sociale omgang met andere kinderen wordt gelegd in de dreumesgroep. Er wordt een begin gemaakt met samenspelen, delen en vriendjes maken. De motorische ontwikkeling laat in deze fase een grote vooruitgang zien. Van buikschuiven naar kruipen en van staan naar lopen. Ook komen in deze fase het taalbegrip, het brabbelen en de eenwoordsuitingen op gang. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd met behulp van speelgoed gericht op deze fase, het vrij kunnen bewegen door de gehele ruimte en het aanbieden van uitdagende activiteiten.

Turquoise groep (2 – 3 jaar)

De Turquoise groep is een groep waarin de motorische, de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkelingen zich uitbreiden en verfijnen. De kinderen worden hierin gestimuleerd door gezamenlijke activiteiten op creatief en muzikaal gebied, door speelgoed afgestemd op deze fase, veel voorlezen en buiten spelen wanneer mogelijk. De kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen.

Rode groep (3 – 4 jaar)

De Rode groep is een groep waarin de sociale omgang en de taalontwikkeling centraal staan. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en hun fantasie de vrije loop te laten gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aangepast speelgoed, kringgesprekken, thema’s en verhaaltjes lezen. De kinderen hebben de mogelijkheid tot vrij spel, maar er wordt gedurende de dag ook aandacht besteed aan gerichte activiteiten zoals creatieve werkjes en muziek. Op de maxi-peuter groep wordt meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht met betrekking tot opruimen, naar de wc gaan, aankleden etc. Op deze groep wordt het slapen langzamerhand ook afgebouwd, de kinderen van bijna vier jaar hoeven niet te slapen. De kinderen worden op deze manier spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Rekentool

Wij maken gebruik van de rekentool van de rijksoverheid.

Tweede stamgroep

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep “Tweede stamgroep” geplaatst?

Het uitgangspunt blijft dat, als een kind in een andere dan zijn eigen stam- of basisgroep wordt opgevangen, er altijd van te voren  schriftelijk toestemming gegeven dient te worden door de ouder(s); dit voor een afgesproken periode.  Op bovenstaande zijn twee uitzonderingen: – incidenteel opvangen van een kind / kinderen in een andere groep bij calamiteiten  (bijvoorbeeld bij ziekte van een beroepskracht, eenmalige extra opvang van een kind door de thuissituatie) is toegestaan zonder van tevoren toestemming van de ouder(s).  – als twee groepen samenvoegen en hierbij gaat van elke groep de eigen beroepskracht mee, dan is dit ook toegestaan zonder vooraf gegeven toestemming van de ouders.

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste stamgroep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze stamgroep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan o.a. (extra) opvang tijdelijk in een andere stamgroep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Elk kind een mentor

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor hoeft niet per sé één van de ‘vaste gezichten’ van het kind te zijn.

Maximaal twee vaste pedagogisch medewerkers voor 0-jarigen

Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Als de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor kinderen met een flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet. In de uitwerking kun je ervoor kiezen om in een groep met 0-jarigen (horizontaal of verticaal) twee pedagogisch medewerkers in te zetten die de hele week samen de vijf weekdagen bezetten (bv. één werkt drie dagen en de ander werkt de andere twee dagen).

Wij hebben ervoor gekozen om aan iedere baby twee pedagogisch medewerkers als ‘vaste gezichten’ te koppelen.

Advies nodig?

Villa Valentijn Den Haag helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90