De vraag naar kwaliteitskinderdagverblijven wordt steeds groter. Deze vraag is dan ook de doelstelling van Villa Valentijn Den Haag; kwaliteit is ons uitgangspunt.

Een goed contact met de ouders en verzorgers is belangrijk in de visie van Villa Valentijn Den Haag. Er is altijd de mogelijkheid om van het individueel spreekuur gebruik te maken. Alleen op die manier kan de dagopvang goed aansluiten op de situatie thuis en op de specifieke achtergronden en (eigen-)aardigheden van het kind.

Zo probeert Villa Valentijn Den Haag bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van de kinderen. Doordat Villa Valentijn Den Haag korte lijnen heeft, zijn snelle en flexibele beslissingen mogelijk.

Villa Valentijn Den Haag biedt een all-in pakket dat gericht is op kwaliteit. All-in betekent dat Villa Valentijn Den Haag, alles met betrekking tot de goede opvang van het kind verstrekt.

In de praktijk komt dit tot uiting in:

 • Kleinschalige en kwalitatieve kinderopvang in een huiselijke sfeer
 • Ruime openingstijden van 7:00-18:30 uur
 • Liefdevolle en zeer professionele pedagogisch medewerkers
 • Flexibiliteit in ruilen van dagen en afnemen van extra dagen
 • Flexibele opvangmogelijkheden, afgestemd op jouw persoonlijke situatie
 • Volledige verzorging inclusief wasbare luiers. (Milieucentraal geeft echter duidelijk aan dat ook als je het wassen, wasmiddel en droger meetelt, wasbare luiers het beste zijn voor het milieu.)
 • 90% biologische voeding
 • Babyvoeding (met uitzondering van allergieproducten)
 • De mogelijkheid tot het geven van borstvoeding
 • Wij stellen hoge eisen aan het te gebruiken speelgoed en leuke kinderboekjes en muziekinstrumentjes in een spannende kindvriendelijke omgeving
 • Elke groep heeft zijn eigen kleur
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten in wisselende thema‚Äôs
 • Het team houdt kindbesprekingen om de ontwikkeling van het kind te bewaken
 • Men kan gebruik maken van een spreekuur
 • Wij werken met horizontale groepen, waardoor wij de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden
 • Geen vakantiesluitingen, met uitzondering van de reguliere vakantiedagen (CAO kinderopvang), zodat er in de vakantieperiodes niet naar alternatieve opvang gezocht hoeft te worden
 • Villa Valentijn Den Haag voldoet aan de meest recente verordeningen t/m de keuringsdienst van waren toe
 • Villa Valentijn Den Haag voldoet aan het Vierogenprincipe middels het gebruik van Cameratoezicht.
 • Lest best, we hebben een directe lijn met de brandweer en de kinderen zijn goed verzekerd