Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang/Oudercommissie (ZcKK-OC)

De Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang/Oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie (OC) moeten hebben. In een OC kunnen ouders invloed hebben op de kwaliteit en de organisatie van de opvang. Door de Minister is een startsubsidie verleend aan de sKK om deze klachtenkamer vorm te geven. Het vaststellen van een reglement voor het behandelen van klachten is in handen gelegd van de Brancheorganisatie in de Kinderopvang en BOINK.
 

Reglement van de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang/Oudercommissie

Klachtenvrijbrief 2015