Brandmeld-/ontruimingsinstallatie en noodverlichting

Villa Valentijn Den Haag heeft een vergunning van de brandweer. Dit betekent dat aan alle brandveiligheidseisen van de brandweer wordt voldaan.

Er is een directe aansluiting op het Openbaar Brandmeldsysteem van de brandweer dat bij rookontwikkeling of brand direct in werking treedt. Er is een ontruimingsplan opgesteld waarin duidelijk vermeld staat wat te doen in geval van brand.

Jaarlijks wordt er een brandoefening gehouden. Het ontruimingsplan is een vast agendapunt voor het maandelijks te houden teamoverleg.

In 2017 is de gehele brandmeld-/ontruimingsinstallatie volledig vernieuwd en tevens is het aangevuld met noodverlichting.

Hier vindt u het Certificaat Brandmeldsysteem.


  Brandveiligheidsonderzoek

Op 24 juni 2019 is een brandveiligheidsonderzoek verricht op bovengenoemde locatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden.
 

 

 

 

dt4-penta_5000.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

 Veiligheid

De leiding van Villa Valentijn Den Haag is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle panden. Het pand is niet alleen beveiligd voor inbraak- en brandbeveiliging. We zijn extra beveiligd middels camerabewaking.

 

 

ukc-aiphone.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

 Gezondheids- en Veiligheidsrisico-inventarisatie

Ieder jaar wordt het beleid inzake veiligheid en gezondheid in de vorm van een risico- en veiligheidsinventarisatieplan getoetst. Iedere groep wordt weer kritisch bekeken op eventuele risico's op gezondheids- en veiligheidsgebied. Daarna geven we deze gezondheids- en veiligheidsrisico-inventarisatie ter beoordeling van de Oudercommissie Villa Valentijn Den Haag.

Eerste hulp bij ongelukken wordt gegeven door de leidsters die hiertoe een EHBO-diploma hebben gehaald. Op iedere verdieping is een EHBO-doos aanwezig die regelmatig op volledigheid wordt gecontroleerd. Tevens heeft het vaste personeel van Villa Valentijn Den Haag een BHV-diploma.

 Hygiëne

De hygiënische voorschriften van de GGD worden door Villa Valentijn Den Haag in acht genomen. De leiding is verantwoordelijk voor de hygiëne van het pand. De groepsleidsters zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne binnen hun eigen groep. Wanneer ouders klachten of wensen hebben ten aanzien van de hygiëne, veiligheid of inrichting, kunnen zij zich wenden tot de leiding.