De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


 Bereken hierboven uw netto kinderopvangbijdrage per maand

Tarievenlijst 2020

Via deze link kunt u de tarievenlijst 2020 inzien.

 

Tabel kinderopvangtoeslag 2020

Via deze link komt u bij de tabel kinderopvangtoeslag 2020.

Als uw kinderen nog niet naar school gaan en u werkt, kunt u recht hebben op 140% van de gewerkte uren. Gaan ze wel naar school, dan is dat 70%. Let wel: als eerste kind geldt het kind met de meeste uren kinderopvang, dat hoeft dus niet de eerstgeborene te zijn.

 

Berekening van de kinderopvangtoeslag

Stel uw inkomen bedraagt 30.000 euro en u hebt een kind op de kinderopvang. Dan wordt daarvan bijna 93% vergoed via de werkgeversbijdrage en de toeslag en betaalt u dus zelf 7%.
 

Dien uw rekeningen altijd op tijd in

U kunt het beste uw rekeningen van kinderopvang in 2020 niet te lang bewaren. Er wordt immers alleen uitbetaald vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden ervoor. Een aanvraag in juli 2020 voor uw rekeningen vanaf januari betekent dus dat de maanden tot 1 april 2020 verloren kunnen gaan en niet meer worden uitbetaald door de Belastingdienst. Een aanvraag uit een eerder jaar loopt door, als u nog aan de voorwaarden voldoet.

U kunt via deze link een afspraak maken voor een rondleiding.

 

Wij heten u van harte welkom bij kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag!

hso-calculator.png - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

 

  Opvang 40 en 48 weken per jaar

 

Notabene:

U kunt alleen van de opvang van 40 weken en 48 weken gebruik maken in de periode dat uw kind(eren) daadwerkelijk een heel kalender jaar van de opvang gebruik maken, t.w. vanaf 1 januari t/m 31 december.

In de praktijk komt dit neer op twee jaar dat uw kind(eren) gebruik maken van de opvang bij
Villa Valentijn Den Haag BV.

 

Voorbeeld:

uw kind is 1 maart geboren en komt per 1 juni. Dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
uw kind wordt 1 maart 4 jaar ook dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
U verhuist of andere reden tussentijds dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken (er vindt dan een na verrekening plaats)

U dient wanneer u gebruik wil maken van de opvang van 48 weken of 40 weken doch uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar bekendmaken welke weken uw kind(eren) niet aanwezig zal/zullen zijn bij
Villa Valentijn Middelburg BV. Wanneer blijkt dat de ontbrekende weken nog niet bekend zijn gemaakt uiterlijk 1 januari van het kalenderjaar. Gaat de opvang automatisch over op basis van 52 weken per jaar.

 

  Flexibele opvang

De flexibele opvang wordt berekend met 1 tarief. We maken bij flexibele opvang qua tarief geen onderscheid tussen
40 weken, 48 weken of 52 weken per jaar.