Bereken hier uw netto kinderopvangbijdrage per maand

 

 

 

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


  Tarieven

Opnemen in kinderopvang register

 

Opneming in het kinderopvangregister

Doordat wij zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (Landelijk Registratienummer 154505420) van de gemeente, kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn kunt u vinden op:

 

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

 

4vk-calculator.png - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

  Toeslagentabel 2019

 

Inkomen tegemoetkoming Rijk eerste kind, tweede e.v. kind.

Zie hier de kinderopvangtoeslagtabel 2019.

 

  Opvang 40 en 48 weken per jaar

 

Notabene:

U kunt alleen van de opvang van 40 weken en 48 weken gebruik maken in de periode dat uw kind(eren) daadwerkelijk een heel kalender jaar van de opvang gebruik maken, t.w. vanaf 1 januari t/m 31 december.

In de praktijk komt dit neer op twee jaar dat uw kind(eren) gebruik maken van de opvang bij
Villa Valentijn Den Haag BV.

 

Voorbeeld:

uw kind is 1 maart geboren en komt per 1 juni. Dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
uw kind wordt 1 maart 4 jaar ook dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
U verhuist of andere reden tussentijds dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken (er vindt dan een na verrekening plaats)

U dient wanneer u gebruik wil maken van de opvang van 48 weken of 40 weken doch uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar bekendmaken welke weken uw kind(eren) niet aanwezig zal/zullen zijn bij
Villa Valentijn Middelburg BV. Wanneer blijkt dat de ontbrekende weken nog niet bekend zijn gemaakt uiterlijk 1 januari van het kalenderjaar. Gaat de opvang automatisch over op basis van 52 weken per jaar.

 

  Flexibele opvang

De flexibele opvang wordt berekend met 1 tarief. We maken bij flexibele opvang qua tarief geen onderscheid tussen
40 weken, 48 weken of 52 weken per jaar.