Annemieke Blansjaar

scg-annemieke_rabo.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Den Haag

Na twee jaar research ben ik met een ondernemingsplan onder mijn arm naar de banken gegaan teneinde een financiering te verkrijgen voor de opzet van mijn kinderdagverblijf. Gekozen is voor horizontale groepen. De reden om voor horizontale opvang in deze vorm te kiezen is dat deze indeling goed aansluit bij de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind. Iedere groep heeft dus zijn eigen ontwikkelingsniveau en de verschillende groepen volgen elkaar op. Deze indeling geeft de leidster de kans om een één op één de ontwikkeling gericht programma te verzorgen. Bovendien is de inrichting van de groepen (speelgoed, meubelen) specifiek op de desbetreffende ontwikkelingsfase gericht. Met de verbouwing van het kinderdagverblijf is enorm veel aandacht besteed aan de veiligheid voor het kind.

Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag is opgericht in 1997 en is gevestigd aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Leuk om te weten is, dat Villa Valentijn het eerste kinderdagverblijf is die zich in het Statenkwartier heeft gevestigd.

Het opzetten van, het continueren van de kwaliteit, het aansturen van kinderopvang+ is mijn drive.

Interne organisatie

Het leuke van mijn werk is dat ik de bovenstaande organisaties van A t/m Z zelf heb opgebouwd en beheers. Vanaf de voorbereiding, de verbouwing, de opzet, de structuur enz. Ik ben geheel belast met de bedrijfsvoering en management van de twee ondernemingen, waarbinnen weer een duidelijke taakverdeling aanwezig is. De administratie wordt door mij voorbereid, waarna de verdere afwikkeling voor wat betreft de jaarrekening en fiscaal advies in handen ligt van
Eppings & Marcusse (Accountants en Belastingadviseurs) in Middelburg. Ik word hierbij ondersteund door Karin Riesmeijer (Leidinggevende). Gekozen is voor een platte organisatie om alle ruis in het bedrijf te voorkomen. Het voordeel hiervan is: zeer korte lijnen. Ik kan direct inspringen op voorkomende situaties, via internet goede communicatie en uitwisseling van formulieren, niet afhankelijk van subsidies om zelfstandig te kunnen functioneren en ben steeds op de hoogte van wat er speelt in mijn bedrijf waardoor ik garant kan staan voor de inzet en behoud van het kwaliteitsniveau.

 

BrancheVereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK)

Maart 2018 hebben we de BrancheVereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) in het leven geroepen.

Ik vind het heel erg belangrijk dat de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang is opgericht. Als eigenaar ben je zelf eindverantwoordelijk voor al hetgeen je bedrijf betreft. Op dit moment bepaalt 30% van de kinderdagverblijven (grote stichtingen/niet eigenaren) voor de 70% (wel eigenaren) welk beleid er gevoerd wordt in de kinderdagverblijven. Deze 70% eigenaren zitten niet rond de tafel bij de gemeente of het rijk. Dit kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte zijn wij degenen die het beleid moeten uitvoeren.

Een en ander is niet goed overwogen en niet getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waardoor de continuïteit in de kinderopvang niet goed gewaarborgd kan worden. Onnodige regels worden toegepast waardoor juist de kwaliteit van de kinderopvang ondermijnd wordt.

Dus eigenaren laat je stem horen! Word lid van de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang, zodat ook jij gehoord wordt.

Op naar een haalbaar beleid met een inhoudelijk goede kwaliteit!

Terug naar overzicht