BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of niet?

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?

De actuele versie van de beslisboom is van 14 juli 2021 (Engelse versie 21 juli). Het is belangrijk dus om de beslisboom te blijven gebruiken. Want er gelden nog steeds een aantal corona-maatregelen. Met de beslisboom kunt u bepalen of een kind naar de kinderopvang/school.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. We hebben de beslisboom gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Hier vindt u de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of niet?