Sinterklaas

Sinterklaas

Betekenis van Sinterklaas

Sinterklaas is een volksfeest dat elk jaar op 5 december in Nederland en België gevierd wordt. Daarnaast wordt het ook gevierd in veel Nederlandse koloniën. De naam Sinterklaas komt van Nicolaas bisschop van Myra. Hij werd bisschop van de plaats Myra en stierf op 6 december 342. Nicolaas stond bekend als beschermheilige van kinderen. Eerst werd hij alleen in Oost-Europa geëerd, maar later in heel Europa.

Tradities

Het zetten van schoenen wordt al lang gedaan. Vroeger werd dit gedaan in de kerk. De schoenen werden op 5 december gezet en de rijken legden dan iets in de schoenen. Op 6 december werd de opbrengst hiervan dan verdeeld onder de armen. Pas later werd deze traditie overgenomen door kinderen. Nu zetten kinderen vanaf het moment dat Sinterklaas in het land is de schoen.

Sinterklaasavond 2016 of Pakjesavond 2016 wordt nog niet zolang gevierd als de schoenen zetten. Voor de tweede wereldoorlog was er nog geen sprake van pakjesavond. Pas na de tweede wereldoorlog toen de economie aantrok kwam de geef-cultuur op gang. Hierdoor werd pakjesavond steeds populairder.

Opmerkelijk is dat sinds de introductie van het leesboekje Sint Nicolaas en zijn knecht er een aantal zaken veranderd zijn bij de viering van het feest. Door de introductie van het boekje zijn de intocht, de Zwarte Pieten en de stoomboot toegevoegd aan het Sinterklaasfeest. De belangrijkste verandering is dat er voorheen helemaal geen sprake was van knechten of Zwarte Pieten. Het begon met 1 knecht en later werden dat er twee. Pas na de tweede wereldoorlog werd het voor het eerst met veel Zwarte Pieten gevierd. Sindsdien is dit een gewoonte geworden.

Discussie rond ‘Zwarte Piet’

Er is sinds 2010 wel een grote rel en discussie gaande tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Volgens sommige mensen zou Zwarte Piet discrimenerend zijn. Voorstanders verweren zich met het argument dat Zwarte Piet al vele jaren bij het feest betrokken is en totaal niets met racisme te maken heeft. De discussie laait sinds 2010 ieder jaar weer op, een einde of oplossing is voorlopig nog niet in zicht.

Sinterklaas in andere landen

Sinterklaas wordt niet alleen in Nederland en België gevierd, maar ook op veel andere plekken. In Zwitserland viert men ook Sinterklaas alleen wordt hij dan afgebeeld op een ezel. In Lotharingen, Noord-Frankrijk wordt Sinterklaas ook gevierd. Zijn knecht is Père Fouettard. Hij heeft rood haar en een grote rode baard. De man ziet er wat eng uit. Vroeger bestrafte de knecht de kinderen die stout waren. Ook veel andere landen hebben varianten op Sinterklaas. In veel van deze landen gaan kinderen langs de deuren om liedjes te zingen.

Datum

05 dec 2023

Tijd

Gehele dag
Categorie
Ga naar de bovenkant