Samen werken aan kwaliteit

In 2017 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over Villa Valentijn Den Haag. Een mooie prestatie!

Lees verder...

 Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De Wet IKK is per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in.

Lees verder...

 Artikel Kinderopvang totaal

Landelijke kinderopvangorganisatie Smallsteps maakte onlangs bekend het tarief voor de dagopvang met 4,48 procent te verhogen.

Lees verder...

 Rekentool

Bereken met onze rekentool uw netto maandelijkse kinderopvangbijdrage.

Lees verder...